Category Archives: Tình Yêu

YÊU & CƯỚI

Người ta hay nói:” Tình yêu là giấc mơ đẹp và hôn nhân là chiếc đồng hồ báo thức”, hoặc ” hôn nhân là mồ chôn ái tình”. Nghe thê thảm nhưng ai cũng muốn đâm đầu vào. Chả lẽ “điếc không sợ súng”, hay là ” chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”? Tình […]